Wiersz miłosny Kornela Ujejskiego pod tytułem Nie! Ty mnie nie kochasz

Nie! Ty mnie nie kochasz

Nie! Ty mnie nie kochasz, ale miłość moją,

Kiedy ja w niebo lecę w burzy i płomieniu,

Że mnie się aniołowie boją,

Ty zaledwie swą miłość gromadzisz w westchnieniu.

 

Nie! Ty mnie nie kochasz, ale miłość moją,

Kiedy ja przed twą wolą uginam kolana

Łzy lejąc, które mnie nie koją,

Ty wtedy szepczesz: — Boże! jak jestem kochana.