Wiersz miłosny Kornela Ujejskiego pod tytułem W albumie J.B.

W albumie J.B.

W cichej świątyni twej księgi pamięci

Staję na progu.

«Niech wchodzą zacni, niechaj wejdą święci,

Wejść nie dam wrogu»!

 

Ledwiem to wyrzekł, nadzieja mnie nęci

Zaszczytnym mianem:

W cichej świątyni twej drogiej pamięci

Chcę być furtianem.