Wiersz miłosny Koźmy Prutkow pod tytułem W albumie N. N.

W albumie N. N.

Pani, zachcianki Twej pokorny ze mnie rab:

Więc z księgi moich dni pół kartki wnet poświęcę.

By wkleić w album Jej... Bom damie służyć rad

(Już taką słabość mam), tym bardziej zaś — panience.

Wkleiłem!.. W oku Twym, cóż widzę — błyska strach?

Kiedy pożądań swych przepołowiłem żmiję,

Nie cała odtąd tkwi w mym sercu, ale — ach! —

Pół żmii w każdym z nas od chwili tej się wije.

Przełożył Wiktor Woroszylski