Wiersz miłosny Krystyny Kondek pod tytułem Kiedy jestem przy tobie

Kiedy jestem przy tobie

Kiedy jestem przy tobie — jestem

Kiedy ciebie nie ma — nie

Powiązana powrozami lęku

uciekam przed sobą

w twój sen