Krystyna Stryszowska-Sobieraj

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Krystyna Stryszowska-Sobieraj - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Stryszowskiej-Sobieraj poświęcone miłości.