Wiersz miłosny Ksawerego Godebskiego pod tytułem Przyrzeczenie

Przyrzeczenie

Kochance mojej mówiłem,

Że będę do grobu stały.

Ten zamiar prawdziwie śmiały

Na listku róży kreśliłem:

Ale zefir jednym tchnieniem

Uniósł listek z przyrzeczeniem.