Wiersz miłosny Lejzora Wolfa pod tytułem Tysiąc i jedna pieśń

Tysiąc i jedna pieśń

4

 

Cienka jest jak jedwabna suknia

moja miłość do ciebie

i jasna

jak to że dwa razy dwa jest cztery.

A jak głupi dowcip mętna jest

twoja miłość do mnie

i nieprzydatna jak papier od śledzi

w sklepiku z kaszą.

Przełożył z języka jidysz
Robert Stiller