Wiersz miłosny Leona Potockiego pod tytułem Do Fili

Do Fili

Pójdź tu do mnie,

Miła Fili,

Będziem skromnie się bawili,

Choć na łonie

Mym posadzę,

Słońce spłonie,

Jeśli zdradzę.

Powiem szczerze

To, co czuję,

Chęć uśmierzę,

Pocałuję.