Leszek Frey-Witkowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Leszek Frey-Witkowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Frey-Witkowskiego poświęcone miłości.