Wiersz miłosny Lwa Ozierowa pod tytułem O tobie chcę myśleć

O tobie chcę myśleć

O tobie chcę myśleć. Myślę o tobie.

Nie chcę o tobie myśleć. Myślę o tobie.

Chcę o innych myśleć. Myślę o tobie.

Nie chcę o nikim myśleć. Myślę o tobie.

Przełożył z rosyjskiego
Robert Stiller