Wiersz miłosny Lilly Latus pod tytułem Erotyk gramatyczny

Erotyk gramatyczny

podmiot domyślny — ja

czasownik w pierwszej osobie

liczby pojedynczej — kocham

biernik zaimka rzeczownego — ty

 

strona czynna

tryb orzekający

zdanie oznajmiające

 

orzeczenie czasownikowe

dopełnienie bliższe

 

pierwsza koniugacja

czasownik niedokonany

 

***

zwyczajne "kocham cię"