lord Edward Herbert z Cherbury

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest lord Edward Herbert z Cherbury - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Herberta poświęcone miłości.