Wiersz miłosny Lucjana Rydla pod tytułem Ani ty moja

Ani ty moja

Ani ty moja, anim ja twój:

Próżno mi, Haniu, o tobie śnić!

Pryśnie marzenia pajęcza nić

I snów tęczowych prześni się rój,

Ja w swoją drogę, ty w swoją idź,

Próżno mi, Haniu, o tobie śnić.

Ani ty moja, anim ja twój!