Wiersz miłosny Lucjana Rydla pod tytułem Prośba

Prośba

Gdy mi się wszystko wkoło mroczy,

Gdy się powszednim trudem znużę —

Wtedy mi patrzeć daj w swe oczy,

W oczy swe czarne, ciche, duże...

 

Kiedy się ugnę w twardej męce

I gdy w bezsilnym smutku stoję —

Ty mi na czole połóż ręce,

Ręce swe miękkie, słodkie, moje!