Ludwig Achim von Arnim

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ludwig Achim von Arnim - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Arnima poświęcone miłości.