Wiersz miłosny Ludwiga Uhlanda pod tytułem Jazda do ukochanej

Jazda do ukochanej

Nie złam się, kładko, co drżysz trwożnie!

Stój, skało, która zwisasz groźnie!

Trwaj, ziemio, i wy, niebios dziedziny,

Aż do niej zjadę w odwiedziny!

Przełożył
Jerzy Litwiniuk