Ludwik Jerzy Kern

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ludwik Jerzy Kern - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kerna poświęcone miłości.