Wiersz miłosny Macieja Marii Kozłowskiego pod tytułem Liryk szczęśliwy

Liryk szczęśliwy

Krystynie

 

niedopałki gwiazd pękają

z wielkim hukiem wśród obłoków

co jak dymy z fajek mądrych

zatopionych kapitanów

 

cięciwami otoczyłem

warg twe usta rozchylone

tak jak bursztyn trzepoczącą

niespokojnie srebrną muszkę