Wiersz miłosny Macieja Marii Kozłowskiego pod tytułem Pocałunek

Pocałunek

noc której wydarto wszystkie rekwizyty

prócz koloru ciszy przed koncertem świtu

 

a my scaleni pieszczotą ust

odnajdujemy w niej wszystko

NIEBO

KSIęŻYC

I WIELKI WÓZ