Małgorzata Pilichowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Małgorzata Pilichowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Pilichowskiej poświęcone miłości.