Wiersz miłosny Marceliny Desbordes-Valmore pod tytułem Miłość, boski wędrowiec

Miłość, boski wędrowiec

Miłość jest to wędrowiec, co niepostrzeżenie

Wśliznął się z woli Boga ogromnym płomieniem

Między ludzi, błądzących w życiu jak w potrzasku.

Każdy wzrok niespokojny pełen jest tych blasków.

 

Więc ratuj się, kto może! Precz, łzawe nastroje!

Kochać to nie jest wszystko, miłość nosi zbroję,

Ona jest władcą, królem, żeby go rozbroić,

Trzeba się jej spodobać, nie zaś słodko roić!

Przełożyła
Jadwiga Dackiewicz