Wiersz miłosny Marka Argentariusza pod tytułem Miłość, która jest ogniem

Miłość, która jest ogniem

To nie jest miłość, jeśli ktoś zobaczy piękną kobietę —

i zapragnie jej, posłuszny oczom swym, umiejącym

oceniać.

 

Lecz jeśli ujrzy choćby brzydką — i nagle przeszyją go

strzały, i miłuje, i serce pełne jest gorejącego

szaleństwa —

 

To jest miłość. Ta miłość jest ogniem. Piękność bowiem

podoba się wszystkim, których oczy potrafią patrzeć,

wszystkim jednakowo.

Przełożył Zygmunt Kubiak