Maria Aniśkowicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maria Aniśkowicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Aniśkowicz poświęcone miłości.