Maria Bartosówna

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maria Bartosówna - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Bartosówny poświęcone miłości.