Wiersz miłosny Marii Konopnickiej pod tytułem Hej! cień na niebie

Hej! cień na niebie

Hej, Hej! Cień na niebie,

Hej, z wiatrem się kolebie,

Hej, pada na tę dróżkę,

Hej, com nią szedł do ciebie!

 

Hej, Hej! Płynie rzeka,

Hej, we świat gdzieś ucieka,

Hej, serce we mnie płacze,

Hej, żeś mi tak daleka!