Wiersz miłosny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem Jeśliś jest prawdą

Jeśliś jest prawdą

Jeśliś jest prawdą, przyjdź do mnie bez słów

i weź w twe ręce wszystko, co dać mogę,

lecz jeśliś snem jest pośród innych snów,

och! to samotną puść mnie w dalszą drogę.

 

Czy wiesz, co znaczy być jak biały bez,

który ku słońcu wypręża się cały,

i tak już za nic nie chcieć więcej łez? —

Patrz na me oczy — one już płakały -