Wiersz miłosny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem List

List

Ktoś dostał list, komuś serce bije.

Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.

Czyta. Chwyta się ręką za szyje

i dno traci, i w powietrzu tonie.