Wiersz miłosny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem Listy

Listy

Do pieca, miłosny zeszycie!

Do pieca, listy — stos cały!

A żeście z ognia powstały,

wiec w ogień się obrócicie!