Wiersz miłosny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem Nie wrócę więcej

Nie wrócę więcej

"Nie wrócę więcej! Niech mnie Bóg odrzuci

Daleko w gwiazdy! Gdyż mnie świat ten smucił

Niewybaczalnie"... "Tak, lecz tu rozkwita

Miłość, jak storczyk ustronny... Nie wrócisz?"