Wiersz miłosny Marii Wine pod tytułem Kiedy się jest samotnym

Kiedy się jest samotnym

Kiedy się jest samotnym

chce się być we dwoje

ale we dwoje będąc

jest się zawsze we troje:

trzecie jest to samotne

które jest nadal samotne.

Przełożyła ze szwedzkiego
Beata Pusłowska