Marian Gawalewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Marian Gawalewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Gawalewicz poświęcone miłości.