Wiersz miłosny Mariana Grześczak pod tytułem Nocą

Nocą

W takt zegara,

Go na gotyckiej czuwa wieży,

Noc czarna

Zmęczonym krokiem

Zbliża się do poranka.

Śpisz

Otulona tą nocą

I bielizną najczystszą,

W której jeszcze

Zapach mego ciała mieszka.

Nocą,

Która owoców miłości

Tobie nie przyniesie.