Wiersz miłosny Maryli Wolskiej pod tytułem Ex voto

Ex voto

Wiem, że nie będziesz dla mnie niczym więcej,

Jak mgłą i snem,

A jednak — w ciszę tę księżycem złotą

Wyciągam ręce z bezbrzeżną tęsknotą

Za widmem twem...

 

Wiem, że nie będziesz dla mnie niczym więcej,

Jak mgłą i snem,

A jednak — w ciszę tę księżycem złotą

Własne me serce zawieszam ex voto

Przed widmem twem...