Wiersz miłosny Maryli Wolskiej pod tytułem Nie żałuję

Nie żałuję

Nie żałuję dziś za niczem,

Co mi dawne plotły bajki,

Jeno za tym królewiczem,

Co miał gęśle samograjki...

 

Jeno za nim, co w bojowej

Umiał pogrom nieść potrzebie

I miękkimi pętać słowy —

A podobny był — do ciebie...

 

I on baśnią był wierutną,

Błędną marą, cieniem, niczem,

Lat minionych wizją smutną,

Snów dziecięcych — królewiczem!.