Wiersz miłosny Maryli Wolskiej pod tytułem Ten sam

Ten sam

Ten sam, ten sam dziś uczuwam

Na żal czy radość brak siły,

Gdy martwa poglądam ku wam,

O domu, o sadzie miły!

Lecz z serca wam błogosławię

I śniegu ponowie białej,

I kwiatom przyszłym, i trawie,

I sośnie na zboczy pochyłej,

I duszom, co mnie kochały,

I rękom, co mnie zabiły!