Wiersz miłosny Meleagera pod tytułem Zlecenie

Zlecenie

Ruszaj, Dorkado, i powiedz mej Likenidzie, iż na jaw

Oto niewierność jej wyszła: czas niewierności nie kryje.

Powiedz jej to, by wiedziała, potem zaś powtórz raz jeszcze,

Drugi i trzeci. Więc nuże, ruszaj, Dorkado, nie mieszkaj!

Załatw to żwawo. Poczekaj! Dokąd tak pędzisz pochopnie?

Aniś zdążyła wysłuchać wszystkiego, co ci klaruję.

Skoro powtórzysz, co rzekłem, dodaj... Nie, nic nie dodawaj!

Nie mów jej nic... Chociaż lepiej powiedz jej wszystko, Dorkado,

Słówka nie pomiń żadnego... A zresztą czemuż to ciebie

Do niej posyłam? Najlepiej udam, się sam do niewiernej.

Przełożył Wiktor Woroszylski