Michaił Swietłow

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Michaił Swietłow - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Swietłowa poświęcone miłości.