Wiersz miłosny Michała Lermontowa pod tytułem W albumie N. F. Iwanowej

W albumie N. F. Iwanowej

Ileż z krótkiego mam spotkania

Pociechy dla mej duszy biednej?

Nieunikniony czas rozstania

Nadszedł, już powiedziałem: "Żegnaj!"

 

I pożegnalny wiersz, ślad drobny,

W albumie kreślę nieprzytomnie,

Ślad to jedyny i żałobny,

Jaki zostanie tutaj po mnie.

Przełożył Jerzy Zagórski