Wiersz miłosny Mirona Białoszewskiego pod tytułem Zmartwieńsiulpet

Zmartwieńsiulpet

leżę od niechcenia mi się wierzyć leżyć

z tobą na stałe w nocy na dzień wstałe

twoje nieswoje wtedy dokarmelam

chociaż dzielam z tobą za

bardzo niedzielam