Wiersz miłosny Nelly Sachs pod tytułem Ona tańczy

Ona tańczy

Ona tańczy

lecz z jakimże ciężkim brzemieniem?

Dlaczego tańczy z tym ciężkim brzemieniem?

Bo pragnie zostać niepocieszona —

 

Jęcząc wyciąga swego ukochanego

z głębiny na morski brzeg świata

Oddech niepokoju

owiewa zbawcze belkowanie jej ramion

 

cierpiąca ryba trzepocze się niemo

na jej miłości —

 

Lecz nagle

sen

przygniata jej kark —

 

Na wolność ulatują teraz

i życie

i śmierć —

Przełożyła
Wanda Markowska