Wiersz miłosny Nelly Sachs pod tytułem Zapomniałaś swojego imienia

Zapomniałaś swojego imienia

Zapomniałaś swojego imienia

ale świat spieszy tutaj

i przedstawia ci piękny wybór

Potrząsasz głową

lecz twój ukochany

kiedyś ci w stogu siana igłę znalazł

Czy słyszysz: już woła ciebie —

Przełożył
Leopold Lewin