Wiersz miłosny Octavia Paz pod tytułem Dotyk

Dotyk

Moje dłonie

Odsłaniają zasłony twej istoty

Ubierają cię w inną nagość

Odkrywają ciała twego ciała

Moje dłonie

Wynajdują twemu ciału inne ciało

Meksyk
Z hiszpańskiego przełożył
Przemysław Sitkiewicz