Wiersz miłosny Oliveria Girondo pod tytułem Moja tymilu

Moja tymilu

Moja lu

moja lubisienka

moje ty słogodamiłowie

moja lu taka luśniąca ty co nieblaskotchłębisz mnie

i odśrodkulisz

wenafrodziewanna

i nirwaśnisz mi swego krzyżowa obezdusze

swymi tklimelami

eropsych i szeptuwabiami lian położeń swych i skórzyczek

rąbków i ciurmaczków

moja lu

moja chlu

moje miej mój micie

ptakodemonico bogoróżanna

wróżyrybko

moje lubisiątko malu

moje lubiśnie

moja lu i le moja najle

najlampi

mięsko moje lu zawrotu galaktyk ejaku lu tajni

moja lu ślicz lutylko

mojedyna wszech lu pełżycia

moja cała lu ty

tymilu.

Argentyna
Z hiszpańskiego przełożył
Robert Stiller
z pomocą
Stanisława Zembrzuskiego