Owen Feltham

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Owen Feltham - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Felthama poświęcone miłości.