Wiersz miłosny Paula Klee pod tytułem Woda

Woda

Woda

na niej fale

a niej łódź

na niej kobieta

na niej mężczyzna

Szwajcaria
Z niemieckiego przełożył
Robert Stiller