Wiersz miłosny Pawła Kuszczyńskiego pod tytułem Spotkanie

Spotkanie

Wpatrzony w ciebie

gonię twoje rozbiegane

oczy.

Ciało pozostaje nietknięte.

Czy mi przychylna jest

nagłość chwili wspólnej.

Wspieram się rozedrganym

powietrzem,

które jest i go nie ma,

oddane bez reszty naszemu

spoglądaniu.

Co mi niesiesz w tajemnym

uśmiechu,

gdy przechodzisz obok

siebie?

Księżniczko okolic piękna

wołam ciebie

we mnie.

Stworzona na podobieństwo

moich wyobrażeń

nocnych,

wczoraj objawionych.