Wiersz miłosny Pawła Kuszczyńskiego pod tytułem Znów przychodzę

Znów przychodzę

Znów przychodzę,

pomnażając rozkosz,

wyrastającą z drżenia

twego ciała.