Wiersz miłosny Pernettea du Guillet pod tytułem Jedno mi wszystko

Jedno mi wszystko

Jedno mi wszystko. Nie lękam się wcale,

Czy to świt, czy to dzień zmierzchem umiera,

Czyli się wokół czerń nocy rozściela,

Już mnie nie dręczy, co dręczyło nieraz.

Światłości moja, jasność rozpościerasz

Przede mną wielką, tą jasnością wzbiera

Wszelki mrok wokół, dusza może zoczyć

To, czego nigdy nie widziały oczy.

Przełożyła
Jadwiga Dackiewicz