Wiersz miłosny Pernettea du Guillet pod tytułem Kiedy postrzegasz, że płomienie

Kiedy postrzegasz że płomienie

Kiedy postrzegasz, że płomienie

Miłości, którą muszę chować,

Goręcej palą się codziennie,

Czyś nie powinien mnie miłować?

Kiedy postrzegasz, że niezmiennie

Udrękę umiem skryć bez słowa,

Chociaż mnie trawi to cierpienie,

Czyś nie powinien mnie miłować?

Gdy widzisz, że o mniej nadobne

Nie chcę cię sporem molestować

I wnet przyzywam cię ku sobie,

Czyś nie powinien mnie miłować?

Skoro za nowe twe miłości

Nie pragnę zemsty ci szykować

Ani upraszać twej litości,

Czyś nie powinien mnie miłować?

Kiedy postrzegasz, że w całości

Zdołam uczucie me zachować,

Aż czas przyświadczy mej stałości,

Czyś nie powinien mnie miłować?

Przełożył Artur Międzyrzecki