Wiersz miłosny Pernettea du Guillet pod tytułem Przemożna żądza rozkoszy czarownej

Przemożna żądza rozkoszy czarownej

Przemożna żądza rozkoszy czarownej

Niechże się żywi roztęsknioną ciszą,

Ukrytą w myśli słodkiej niewymownie,

Którą marzenia łagodne kołyszą.

 

To, co się stanie, szczęścia objawieniem

Winno być, skoro pragniesz śród kochania

Umrzeć, gdy zwleka z nadejściem spełnienie,

Lecz z owej śmierci życie się wyłania.

Przełożyła
Jadwiga Dackiewicz